جهت مشاوره رایگان شماره خود را وارد نمایید:

  تعرفه‌های طراحی سایت

  در سال 2023

  طراحی وبسایت‌های خاص‌منظوره

  پلن طراحی پزشکی

  • زمان تحویل: 15 روز کاری
  • پشتیبانی: 12 ماه بعد از تحویل
  • هاست اختصاصی 2 گیگ
  • دامنه رایگان: com و ir
  • تکنولوژی: LiteSpeed + NVMe + G10
  • پهنای باند و ترافیک: کاملا نامحدود
  • سیستم رزرو آنلاین: بله
  • سیستم پیامک رزرو: قابل مذاکره

  شروع قیمت از:

  20.9 میلیون تومان

  16.9 میلیون تومان

  افزودن به سبد خرید

  پلن طراحی خبری

  • زمان تحویل: 10 روز کاری
  • پشتیبانی: 12 ماه بعد از تحویل
  • هاست اختصاصی 30 گیگ
  • دامنه رایگان: com و ir
  • تکنولوژی: LiteSpeed + NVMe + G10
  • پهنای باند و ترافیک: کاملا نامحدود
  • فهرست ساز هوشمند: بله
  • دستیار سئوی حرفه‌ای: بله

  شروع قیمت از:

  21.9 میلیون تومان

  17.9 میلیون تومان

  افزودن به سبد خرید

  پلن طراحی منو رستوران

  • زمان تحویل: 5 روز کاری
  • پشتیبانی: 12 ماه بعد از تحویل
  • هاست اختصاصی 2 گیگ
  • دامنه رایگان: com و ir
  • تکنولوژی: LiteSpeed + NVMe + G10
  • پهنای باند و ترافیک: کاملا نامحدود
  • امکان طراحی و بارگزاری با کد QR
  • پشتیبانی از تمامی گوشی‌های هوشمند

  شروع قیمت از:

  13.9 میلیون تومان

  9.9 میلیون تومان

  افزودن به سبد خرید

  طراحی وبسایت فروشگاهی

  پلن طراحی اقتصادی

  • زمان تحویل: 7 روز کاری
  • پشتیبانی: 3 ماه بعد از تحویل
  • هاست اختصاصی 1 گیگ
  • دامنه رایگان: خیر
  • تکنولوژی: NginX + SATA + G8
  • پهنای باند و ترافیک: محدود

  شروع قیمت از:

  8.9 میلیون تومان

  7.9 میلیون تومان

  افزودن به سبد خرید

  پلن طراحی استاندارد

  • زمان تحویل: 12 روز کاری
  • پشتیبانی: 6 ماه بعد از تحویل
  • هاست اختصاصی 2 گیگ
  • دامنه رایگان: ir
  • تکنولوژی: LiteSpeed + NVMe + G10
  • پهنای باند و ترافیک: کاملا نامحدود

  شروع قیمت از:

  14.9 میلیون تومان

  12.9 میلیون تومان

  افزودن به سبد خرید

  پلن طراحی ویژه

  • زمان تحویل: 18 روز کاری
  • پشتیبانی: 12 ماه بعد از تحویل
  • هاست اختصاصی 5 گیگ
  • دامنه رایگان: com و ir
  • تکنولوژی: LiteSpeed + NVMe + G10
  • پهنای باند و ترافیک: کاملا نامحدود

  شروع قیمت از:

  22.9 میلیون تومان

  20.9 میلیون تومان

  افزودن به سبد خرید

  طراحی وبسایت شرکتی

  پلن طراحی اقتصادی

  • زمان تحویل: 5 روز کاری
  • پشتیبانی: 3 ماه بعد از تحویل
  • هاست اختصاصی 1 گیگ
  • دامنه رایگان: خیر
  • تکنولوژی: NginX + SATA + G8
  • پهنای باند و ترافیک: محدود

  شروع قیمت از:

  5.9 میلیون تومان

  4.9 میلیون تومان

  افزودن به سبد خرید

  پلن طراحی استاندارد

  • زمان تحویل: 10 روز کاری
  • پشتیبانی: 6 ماه بعد از تحویل
  • هاست اختصاصی 2 گیگ
  • دامنه رایگان: ir
  • تکنولوژی: LiteSpeed + NVMe + G10
  • پهنای باند و ترافیک: کاملا نامحدود

  شروع قیمت از:

  10.9 میلیون تومان

  8.9 میلیون تومان

  افزودن به سبد خرید

  پلن طراحی ویژه

  • زمان تحویل: 15 روز کاری
  • پشتیبانی: 12 ماه بعد از تحویل
  • هاست اختصاصی 5 گیگ
  • دامنه رایگان: com و ir
  • تکنولوژی: LiteSpeed + NVMe + G10
  • پهنای باند و ترافیک: کاملا نامحدود

  شروع قیمت از:

  17.9 میلیون تومان

  14.9 میلیون تومان

  افزودن به سبد خرید