آژانس طراحی وب سایت
بهین آوا

ما به عنوان شرکت طراحی سایت بین المللی و متشکل از دپارتمان های دیجیتال ۳۶۰ درجه با مهارت های تخصصی در این حوزه، آماده همکاری با تمامی کسب و کارها میباشیم.

آژانس طراحی وب سایت
بهین آوا

به عنوان یک طراح وب سایت بین المللی و متشکل از دپارتمان های  ۳۶۰ درجه دیجیتال با مهارت های تخصصی در این حوزه و آماده همکاری با تمامی کسب و کارها میباشد.

مشاوره

دریافت مشاوره رایگان

طی این جلسه مشاوره طراحی سایت رایگان رایگان صفر تا صد هرآنچه در فرآیند وبسایت نیاز دارید را برای شما شرح خواهیم داد تا چشم انداز درستی در مورد قدم به قدم طراحی ماژول های مورد نیاز وبسایت خود داشته باشید. 

جای کسب و کار شما خالیست

شروع کسب درآمد از وب سایت!

دامنه com
فضای میزبان 3
انتخاب از 100 دمو
اس اس ال استاندارد
3 صفحه خدمات
طراحی 2 برگه 
درج 3 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما دارد
مگامنو دارد
وبلاگ دارد
پشتیبانی 3 ماهه
درج 3 مقاله
سئو ندارد
متدهای امنیتی ندارد
موشن ندارد
تصاویر متحرک ندارد
استیکی تماس ندارد
لندینگ اختصاصی تدارد
پنل پیامکی ندارد
افزایش سرعت استاندارد
پالت رنگی ندارد
فونت اختصاصی ندارد
اینماد ندارد

دامنه com
فضای میزبان 5
انتخاب از 100 دمو
اس اس ال استاندارد
6 صفحه خدمات
طراحی 3 برگه 
درج 6 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما دارد
مگامنو دارد
وبلاگ دارد
پشتیبانی 6 ماهه
درج 6 مقاله
سئو بیسیک
متدهای امنیتی: نصب پلاگین های امنیتی
موشن ندارد
تصاویر متحرک ندارد
استیکی تماس ندارد
لندینگ اختصاصی تدارد
پنل پیامکی ندارد
افزایش سرعت استاندارد
پالت رنگی یک نمونه
فونت اختصاصی یک نمونه
اینماد ندارد

دامنه com-ir
فضای میزبان 10
انتخاب از 100 دمو
اس اس ال استاندارد
9 صفحه خدمات
طراحی 5 برگه 
درج 9 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما دارد
مگامنو دارد
وبلاگ دارد
پشتیبانی 12 ماهه
درج 10 مقاله
سئو بیسیک
متدهای امنیتی: نصب پلاگین های امنیتی
موشن یک عدد
تصاویر متحرک 3 عدد
استیکی تماس دارد
لندینگ اختصاصی یک عدد
پنل پیامکی دارد
افزایش سرعت پیشرفته
پالت رنگی 3 نمونه
فونت اختصاصی 3 نمونه
اینماد دارد

دامنه com-ir
فضای میزبان نامحدود
انتخاب دمو ui اختصاصی
اس اس ال تجاری
12 صفحه خدمات
طراحی 9 برگه 
درج 12 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما اختصاصی
مگامنو دارد
وبلاگ اختصاصی
پشتیبانی 12 ماهه
درج 15 مقاله
سئو پیشرفته
متدهای امنیتی: نصب پلاگین های امنیتی
موشن 3 عدد
تصاویر متحرک 6 عدد
استیکی تماس دارد
لندینگ اختصاصی 2 عدد
پنل پیامکی همراه با 1000 پیامک رایگان دارد
افزایش سرعت پرو پیشرفته
پالت رنگی نامحدود
فونت اختصاصی نامحدود
اینماد دارد

دامنه com 
فضای میزبان 3
انتخاب از 100 دمو
اس اس ال استاندارد
طراحی صفحه محصول دارد
طراحی صفحه فروشگاه دارد
درج 30 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما دارد
مگامنو دارد
وبلاگ دارد
پشتیبانی 3 ماهه
درج ندارد
سئو ندارد
متدهای امنیتی ندارد
موشن ندارد
تصاویر متحرک ندارد
استیکی تماس ندارد
لندینگ اختصاصی ندارد
پنل پیامکی ندارد
افزایش سرعت استاندارد
پالت رنگی ندارد
فونت اختصاصی ندارد
اینماد ندارد
درگاه پرداخت ندارد

دامنه com 
فضای میزبان 5
انتخاب از 100 دمو
اس اس ال استاندارد
طراحی صفحه محصول دارد
طراحی صفحه فروشگاه دارد
درج 45 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما دارد
مگامنو دارد
وبلاگ دارد
پشتیبانی 6 ماهه
درج 5 مقاله
سئو بیسیک
متدهای امنیتی: نصب پلاگین های امنیتی
موشن ندارد
تصاویر متحرک ندارد
استیکی تماس ندارد
لندینگ اختصاصی ندارد
پنل پیامکی ندارد
افزایش سرعت استاندارد
پالت رنگی 1 نمونه
فونت اختصاصی 1 نمونه
اینماد ندارد
درگاه پرداخت ندارد

دامنه com – ir
فضای میزبان 10
انتخاب از 100 دمو
اس اس ال استاندارد
طراحی صفحه محصول دارد
طراحی صفحه فروشگاه دارد
درج 60 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما دارد
مگامنو دارد
وبلاگ دارد
پشتیبانی 12 ماهه
درج 10 مقاله
سئو بیسیک
متدهای امنیتی: نصب پلاگین های امنیتی
موشن 1 عدد
تصاویر متحرک 3 عدد
استیکی تماس دارد
لندینگ اختصاصی 1 عدد
پنل پیامکی دارد
افزایش سرعت پیشرفته
پالت رنگی 3 نمونه
فونت اختصاصی 3 نمونه
اینماد دارد
درگاه پرداخت دارد

دامنه com – ir
فضای میزبان نامحدود
انتخاب دمو ui اختصاصی
اس اس ال تجاری
طراحی صفحه محصول اختصاصی
طراحی صفحه فروشگاهاختصاصی
درج 100 محصول 
طراحی خانه اختصاصی
تماس با ما اختصاصی
مگامنو اختصاصی
وبلاگ اختصاصی
پشتیبانی 12 ماهه
درج 15 مقاله
سئو پیشرفته
متدهای امنیتی: نصب پلاگین های امنیتی
موشن 3 عدد
تصاویر متحرک 6 عدد
استیکی تماس دارد
لندینگ اختصاصی 2 عدد
پنل پیامکی همراه با 1000 پیامک رایگان دارد
افزایش سرعت پرو پیشرفته
پالت رنگی نامحدود
فونت اختصاصی نامحدود
اینماد دارد
درگاه پرداخت دارد

دامنه com – ir
فضای میزبان نامحدود
انتخاب دمو ui اختصاصی
اس اس ال تجاری
طراحی صفحه محصول اختصاصی
طراحی صفحه فروشگاهاختصاصی
درج 100 محصول 
طراحی خانه اختصاصی
تماس با ما اختصاصی
مگامنو اختصاصی
وبلاگ اختصاصی
پشتیبانی 12 ماهه
درج 15 مقاله
سئو پیشرفته
متدهای امنیتی: نصب پلاگین های امنیتی
موشن 3 عدد
تصاویر متحرک 6 عدد
استیکی تماس دارد
لندینگ اختصاصی 2 عدد
پنل پیامکی همراه با 1000 پیامک رایگان دارد
افزایش سرعت پرو پیشرفته
پالت رنگی نامحدود
فونت اختصاصی نامحدود
اینماد دارد
درگاه پرداخت دارد

دامنه com – ir
فضای میزبان 10
انتخاب از 100 دمو
اس اس ال استاندارد
طراحی صفحه محصول دارد
طراحی صفحه فروشگاه دارد
درج 60 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما دارد
مگامنو دارد
وبلاگ دارد
پشتیبانی 12 ماهه
درج 10 مقاله
سئو بیسیک
متدهای امنیتی: نصب پلاگین های امنیتی
موشن 1 عدد
تصاویر متحرک 3 عدد
استیکی تماس دارد
لندینگ اختصاصی 1 عدد
پنل پیامکی دارد
افزایش سرعت پیشرفته
پالت رنگی 3 نمونه
فونت اختصاصی 3 نمونه
اینماد دارد
درگاه پرداخت دارد

دامنه com 
فضای میزبان 5
انتخاب از 100 دمو
اس اس ال استاندارد
طراحی صفحه محصول دارد
طراحی صفحه فروشگاه دارد
درج 45 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما دارد
مگامنو دارد
وبلاگ دارد
پشتیبانی 6 ماهه
درج 5 مقاله
سئو بیسیک
متدهای امنیتی: نصب پلاگین های امنیتی
موشن ندارد
تصاویر متحرک ندارد
استیکی تماس ندارد
لندینگ اختصاصی ندارد
پنل پیامکی ندارد
افزایش سرعت استاندارد
پالت رنگی 1 نمونه
فونت اختصاصی 1 نمونه
اینماد ندارد
درگاه پرداخت ندارد

دامنه com 
فضای میزبان 3
انتخاب از 100 دمو
اس اس ال استاندارد
طراحی صفحه محصول دارد
طراحی صفحه فروشگاه دارد
درج 30 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما دارد
مگامنو دارد
وبلاگ دارد
پشتیبانی 3 ماهه
درج ندارد
سئو ندارد
متدهای امنیتی ندارد
موشن ندارد
تصاویر متحرک ندارد
استیکی تماس ندارد
لندینگ اختصاصی ندارد
پنل پیامکی ندارد
افزایش سرعت استاندارد
پالت رنگی ندارد
فونت اختصاصی ندارد
اینماد ندارد
درگاه پرداخت ندارد

دامنه com-ir
فضای میزبان نامحدود
انتخاب دمو ui اختصاصی
اس اس ال تجاری
12 صفحه خدمات
طراحی 9 برگه 
درج 12 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما اختصاصی
مگامنو دارد
وبلاگ اختصاصی
پشتیبانی 12 ماهه
درج 15 مقاله
سئو پیشرفته
متدهای امنیتی: نصب پلاگین های امنیتی
موشن 3 عدد
تصاویر متحرک 6 عدد
استیکی تماس دارد
لندینگ اختصاصی 2 عدد
پنل پیامکی همراه با 1000 پیامک رایگان دارد
افزایش سرعت پرو پیشرفته
پالت رنگی نامحدود
فونت اختصاصی نامحدود
اینماد دارد

دامنه com-ir
فضای میزبان 10
انتخاب از 100 دمو
اس اس ال استاندارد
9 صفحه خدمات
طراحی 5 برگه 
درج 9 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما دارد
مگامنو دارد
وبلاگ دارد
پشتیبانی 12 ماهه
درج 10 مقاله
سئو بیسیک
متدهای امنیتی: نصب پلاگین های امنیتی
موشن یک عدد
تصاویر متحرک 3 عدد
استیکی تماس دارد
لندینگ اختصاصی یک عدد
پنل پیامکی دارد
افزایش سرعت پیشرفته
پالت رنگی 3 نمونه
فونت اختصاصی 3 نمونه
اینماد دارد

دامنه com
فضای میزبان 5
انتخاب از 100 دمو
اس اس ال استاندارد
6 صفحه خدمات
طراحی 3 برگه 
درج 6 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما دارد
مگامنو دارد
وبلاگ دارد
پشتیبانی 6 ماهه
درج 6 مقاله
سئو بیسیک
متدهای امنیتی: نصب پلاگین های امنیتی
موشن ندارد
تصاویر متحرک ندارد
استیکی تماس ندارد
لندینگ اختصاصی تدارد
پنل پیامکی ندارد
افزایش سرعت استاندارد
پالت رنگی یک نمونه
فونت اختصاصی یک نمونه
اینماد ندارد

دامنه com
فضای میزبان 3
انتخاب از 100 دمو
اس اس ال استاندارد
3 صفحه خدمات
طراحی 2 برگه 
درج 3 محصول 
طراحی خانه دارد
تماس با ما دارد
مگامنو دارد
وبلاگ دارد
پشتیبانی 3 ماهه
درج 3 مقاله
سئو ندارد
متدهای امنیتی ندارد
موشن ندارد
تصاویر متحرک ندارد
استیکی تماس ندارد
لندینگ اختصاصی تدارد
پنل پیامکی ندارد
افزایش سرعت استاندارد
پالت رنگی ندارد
فونت اختصاصی ندارد
اینماد ندارد

سوالات متداول

پاسخ به سوالات متداول

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا است که به سبب امکانات زیادی که دارد و از همه مهمتر به دلیل رایگان بودن آن مجبوبیت خاصی دارد. می توان گفت حدود 23 درصد از سایت های جهان بر پایه وردپرس نوشته شده اند. کاربری ساده این سیستم، تنوع قالب ها و صرفه جویی در هزینه نیز دیگر عوامل محبوبیت وردپرس است. ووکامرس هم افزونه فروشگاهی وردپرس است که با نصب آن روی سستم وردپرس سایت به یک فروشگاه اینترنتی حرفه ای تبدیل می شود.

عوامل مختلفی در تعیین هزینه طراحی سایت دخیل هستند. از جمله عوامل تاثیر گذار در هزینه طراحی سایت، می توان به نوع کاربرد سایت اشاره کرد. به عنوان مثال طراحی سایت فروشگاهی هزینه بیشتری نسبت به طراحی سایت شرکتی دارد. علاوه بر این، روش طراحی سایت نیز در قیمت آن بسیار موثر است

بله، نام دامنه انتخاب شده به نام خودتان ثبت می شود و شما صاحب اصلی آن خواهید بود. همچنین پنل مدیریتی سایت نیز به صورت کامل در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

دسترسی 24 ساعته برای کاربر، دسته بندی محصولات و امکان جستجو پیشرفته، سبد خرید، اتصال به درگاه بانکی، طراحی اپلیکیشن در کنار سایت، دسترسی آسانتر برای ویرایش محصولات و امکانات سئو و …

دلایل مهمی است برای ایجاد یک وب سایت و تاثیر گذاری آن بر کسب و کار و میزان درآمد شما. تمام دلایل گفته شده به سبب استفاده آسان برای کاربر جذاب بوده و در نتیجه مشتریان و بازدید کنندگان از وب سایت شما افزایش میابد.

مشاوره

دریافت مشاوره رایگان

طی این جلسه مشاوره طراحی سایت رایگان رایگان صفر تا صد هرآنچه در فرآیند وبسایت نیاز دارید را برای شما شرح خواهیم داد تا چشم انداز درستی در مورد قدم به قدم طراحی ماژول های مورد نیاز وبسایت خود داشته باشید. 

کامنت مشتریان ما

کامنت مشتریان ما